Przejdź do zawartości
Przewodnik po Mnogości
ustawienia

Zastrzeżenia

Wszystkie nasze treści podajemy wyłącznie w celu informacyjnym i edukacyjnym – nie powinny być one wykorzystywane do diagnozy ani leczenia jakichkolwiek zaburzeń – a nasze porady są jedynie sugestiami, które każde powinno samodzielnie przemyśleć przed zastosowaniem ich w swoim życiu. Nie bierzemy na siebie odpowiedzialności za żadne decyzje osób czytających, podjęte pod wpływem przeczytanych tutaj tekstów.

Nie posiadamy wyższego wykształcenia w dziedzinie psychologii ani neurobiologii. Przy opisywaniu zagadnień dotyczących tych tematów korzystamy z samodzielnie zdobytej wiedzy, jak i naszych osobistych doświadczeń. Dokładamy wszelkich starań, żeby wypowiadać się jedynie na tematy, o których mamy przynajmniej podstawową wiedzę, czerpaną z różnych źródeł, ale nie jesteśmy w tych dziedzinach autorytetami.

Sformułowania dotyczące częstości występowania pewnych zjawisk, takie jak „zazwyczaj”, „większość”, „mało”, „niektóre” i „nieliczne”, najczęściej stosujemy bez posiadania poparcia w postaci odpowiednich danych liczbowych (które w wielu przypadkach jak na razie nie istnieją) i odzwierciedlają one jedynie nasze przypuszczenia, wysnute na podstawie naszych obserwacji mnogiej społeczności. Wobec tego niekoniecznie trafnie opisują one rzeczywisty stan rzeczy.

Nie jesteśmy obiektywne. Jako że część z nas aspiruje do zostania osobami naukowymi, staramy się jak najbardziej dążyć do ideału obiektywności, ale zdajemy sobie sprawę, że jest to ideał nieosiągalny dla żadnej jednostki ludzkiej. A tym bardziej trudno nie być chociaż trochę subiektywnymi w sprawach, które tak osobiście nas dotyczą.

Niektóre podane przez nas informacje mogą być błędne lub nieaktualne. Staramy się, jak możemy, aby nasza strona mogła zostać wiarygodnym źródłem wiedzy, ale nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że nigdy się nie pomylimy.

W naszym Przewodniku zamieszczamy cytaty i odnośniki do różnych źródeł, z których korzystałośmy w trakcie naszej pracy. Pomimo to nie zgadzamy się i nie akceptujemy wyrażonych na tych stronach lub gdziekolwiek indziej poglądów osób autorskich, które są mnogofobiczne, sysmedyczne, endofobiczne, transfobiczne, homofobiczne, rasistowskie lub w jakikolwiek inny sposób dyskryminujące i stygmatyzujące wobec pewnych osób lub grup osób.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych poglądów oraz edytowania i usuwania zamieszczonych na stronie treści, w tym treści zastrzeżeń, a także wycofania udostępniania tego projektu w internecie bez podania powodu.

Ostatnia aktualizacja: 05.09.2023