Przejdź do zawartości
Przewodnik po Mnogości
ustawienia

System

System (inaczej zbiorowość, kolektyw, grupa itp.) to wszystkie osoby / osobowości obecne w jednym ciele. To właściwie jedyna uniwersalna rzecz, którą można tutaj powiedzieć – każdy system jest inny i inaczej doświadcza swojej mnogości. Kiedy mówimy „wiele systemów” czy „większość systemów” mamy na myśli właśnie to – zawsze znajdą się takie, do których dana rzecz nie będzie miała odniesienia i należy o tym pamiętać.

Na tej stronie podajemy tylko część określeń, które mogą opisywać rodzaje systemów. Więcej znajdziecie w rodziałach dotyczących powstawania i spekrum mnogości.

Spis treści

Nazwy

Większość systemów wybiera dla siebie nazwę, często związaną z czymś, co jest dla nich ważne – może być to np. Pływacki System lub System Śródziemia. Chociaż system jest najbardziej popularnym określeniem, niektóre osoby mnogie używają innego lub nie używają go wcale. Możemy mieć do czynienia np. ze Szmaragdową Zbiorowością, Landrynkową Drużyną, Cichociemną Brygadą czy Niezniszczalnymi. Nazwy powstają, aby można było nie używać imienia osoby gospodarującej (lub ciała) w odniesieniu do całego systemu – dzięki temu pozbywa się sugestii, że osoba gospodarująca jest w jakiś sposób dominującą, najważniejszą czy (w cudzysłowie) „tą prawdziwą” współosobą. Niektóre systemy zamiast nazwy używają zbiorowego imienia, a niektóre używają i tego, i tego.

Zbiorowe zaimki

Każdy system posiada swoje zbiorowe zaimki, czyli formy gramatyczne, których używa się, kiedy mówi się o całości systemu. Najczęściej będą to formy mnogie, z najbardziej popularnymi w polskiej społeczności oni/ich. Niektóre systemy mogą zdecydować się na używanie ona/ich, nawet jeżeli nie składają się wyłącznie z osób płci żeńskiej, albo wybrać dla siebie mnogie neozaimki, takie jak ona/ich, ony/ich, czy onie/ich. Systemy funkcjonujące jako jedna osoba mogą zbiorowo używać pojedynczych form (on/jego, ona/jej, ono/jeno itp.) albo korzystać i z mnogich, i z pojedynczych.

Przysystem

Przysystem (system boczny) to zwykle duża część systemu, która jest w widoczny sposób oddzielona od innych przysystemów. Może być to oddzielenie poprzez posiadanie własnych wewnętrznych światów, połączonych lub nie przejściami z innymi światami, mieszkanie w odrębnych miejscach jednego wewnętrznego świata, na przykład na różnych planetach, lub brak wewnętrznej komunikacji pomiędzy przysystemami. Przysystemy mogą być świadome istnienia innych systemów bocznych lub uważać siebie za całość systemu. Wiele z nich także posiada swoje własne nazwy.

Podsystem

Podsystem to system wewnątrz systemu, czyli najczęściej współosoba, która w wewnętrznym świecie dzieli swoje ciało z innymi współosobami. W niektórych wewnętrznych światach wygląd ciała podsystemu może się zmieniać, w zależności od tego, która z z jego osób członkowskich właśnie frontuje. Zwykle, aby przejąć kontrolę nad ciałem w zewnętrznym świecie, współosoba z podsystemu musi być na froncie także w wewnętrznym świecie. Podsystemy mogą mieć własne wewnętrzne światy, a w nich nawet kolejne podsystemy. Istnieje możliwość, że współosoby z podsystemów zostaną z nich „wyciągnięte”, tak że każda z nich będzie miała swoje własne ciało w głównym wewnętrznym świecie. Taka grupa nadal może nazywać siebie podsystemem. Niektóre podsystemy dzielą ciało w wewnętrznym świecie, ale mają także możliwość interakcji z pozostałymi współosobami jako osobne istoty.

Podsystemem możemy też nazwać grupę współosób, która jest ze sobą silnie połączona, chociaż nie dzieli ciała w wewnętrznym świecie, na przykład postrzegają siebie jako części jednej osoby i identyfikują się jako medianowi, podczas gdy reszta systemu jest wieloraka. Wiele systemów podsystemami nazywa także takie grupy, które według ścisłej definicji określilibyśmy jako przysystemy.

System międzywymiarowy

Określenie system międzywymiarowy lub portalowy odnosi się do systemów, które postrzegają swoją mnogość jako bycie połączonymi z innymi wymiarami. Może być to uznawanie swojego wewnętrznego świata jako miejsca, które fizycznie istnieje w innej części wszechświata lub w innym wymiarze/rzeczywistości, albo posiadanie dużej ilości osób walk-inowych. Często spotykaną cechą takich systemów jest duża ilość i duży przepływ osób członkowskich – jedne odchodzą, inne przychodzą na ich miejsce.

System binarny

System binarny to taki, który posiada tylko dwie osoby członkowskie i ewentualnie dodatkowo trochę fragmentów.

System polifragmentowany

System polifragmentowany jest najczęściej definiowany jako taki, w którym liczba współosób przekracza sto, ale niektórzy określają tak wszystkie systemy o złożonej wewnętrznej strukturze. Są to często systemy powstałe na skutek poważnej traumy. Charakteryzują się one zwykle rozbudowanym wewnętrznym światem, który może mieć własną historię, różne kultury, stworzenia, a nawet języki, nie istniejące w świecie zewnętrznym, wysoko rozwiniętą wewnętrzną strukturą, np. posiadaniem władzy (niekoniecznie demokratycznej), sądów czy więzień i/lub wielu podsystemów i przysystemów, a także regularnym pojawianiem się nowych osób członkowskich. Część z nich używa alternatywnych określeń „polimnogie”, „poliwielorakie”, „polimedianowe” czy „polifasetkowane” ze względu na medyczne pochodzenie terminu „polifragmentowany”.

Niektóre systemy niezaburzone mogą być polifragmentowane, ale jeżeli wasz system posiada bardzo wiele osób członkowskich, zalecamy wziąć pod uwagę skłonność osób z zaburzeniami dysocjacyjnymi do negacji negatywnych objawów i/lub traumy i rozważyć wizytę u osoby psychologicznej, aby upewnić się, że nie potrzebujecie profesjonalnej pomocy.

Obejrzyj wideo o systemach polifragmentowanych na YouTube.

System transpłciowy

System transpłciowy to najczęściej taki, w którym osoba lub osoby gospodarujące mają płeć różniącą się od pierwotnej płci ciała i decydują się na tranzycję. Mogą tak się także określać systemy, których przeważająca liczba osób członkowskich ma płeć odmienną od ich fizycznej płci w zewnętrznym świecie. Warto zaznaczyć, że takie współosoby niekoniecznie muszą uznawać siebie za transpłciowe, gdyż wiele z nich nie identyfikuje się z ciałem systemu, a posiada w wewnętrznym świecie swoje własne ciało o właściwej płci.

System zapełniony introjektowymi

Jak nazwa wskazuje, system zapełniony introjektowymi jest to taki system, w którym duża liczba osób członkowskich jest introjektowa. Przy bardzo niskim progu introjekcji prawie cały system może być złożony z osób introjektowych, zwykle można też w nim znaleźć więcej sobowtórów. Jeżeli system jest zapełniony osobami introjektowymi konkretnego typu, może siebie nazywać np. zapełnionym faktywnymi lub fiktywnymi. Tę frazę można używać także w połączeniu z dowolnym innym typem współosób, na przykład system zapełniony zmiennowiekowymi czy nieludźmi.

System zaprogramowany

Ostrzeżenie! Poniższy podrozdział porusza tematy poważnej traumy, w tym zorganizowanej przemocy rytualnej Dlaczego to ostrzeżenie jest ważne?

Systemy zaprogramowane to takie, które zostały stworzone lub ukształtowane celowo przez osoby zewnętrzne z wykorzystaniem ekstremalnej traumy, najczęściej zorganizowanej przemocy rytualnej przez satanistyczne lub czarnoksięskie sekty. Techniki kontroli umysłu pozwalają osobom krzywdzącym uzyskać dostęp do podświadomości systemu i tworzyć w nim pożądane współjednostki, aby spełniały ich zachcianki czy działały na korzyść ich politycznych lub religijnych celów. Zaaplikowane programy często obejmują bezwzględną lojalność względem osób krzywdzących, izolowanie się od osób spoza sekty i amnezję dotyczącą programowania u jednostek frontujących. Zaprogramowane osoby często wbrew swojej woli robią rzeczy, których nie potrafią kontrolować. Odprogramowywanie jest trudnym procesem wymagającym aktywnej walki z programami; nawet sama próba dostania się do wspomnień dotyczących przeżytej przemocy może aktywować kompulsje dotyczące samookaleczania i prób samobójczych, a działanie wbrew programowi powodować niezwykle silne psychiczne lub fizyczne cierpienie.[1]

Przypisy